SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE opierać EHIdikv


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2006-06-28 djkoalar

1. podpierać
2. uzasadniać coś czymś
3. prać ubranie
4. opierać się:
a) wspierać się na czymś
b) traktować coś za podstawę
c) uzyskiwać pomoc
d) stawiać opór
e) rzadko: docierać dokądś
f) być zbudowanym na podporach
g) prać sobie ubranie