SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE opinia ANnp


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2009-06-26 playboys

1. czyjeś zdanie o kimś lub o czymś; sąd; osąd; zdanie; pogląd;
2. renoma, reputacja;
3. ocena kogoś lub czegoś wyrażona ustnie lub pisemnie

# 2007-04-13 greenpoint

1. czyjeś zdanie o kimś lub o czymś; sąd, pogląd;
2. renoma, reputacja;
3. ocena kogoś lub czegoś wyrażona ustnie lub pisemnie

# 2004-06-29 aaa1010

czyjeś zdanie o kimś lub o czymś