SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE orda MNn


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2008-04-13 koalar

horda;
1. obóz armii tatarskiej; dawniej o całym wojsku Tatarów;
2. siedziba władcy tureckiego lub mongolskiego;
3. feudalne państwo mongolskie lub tureckie

# 2006-01-02 greenpoint

horda;
1. obóz armii tatarskiej; dawniej o całym wojsku Tatarów;
2. siedziba władcy tureckiego lub mongolskiego;
3. faudalne państwo mongolskie lub tureckie

# 2005-12-14 koalar

1. obóz armii tatarskiej; dawniej o całym wojsku Tatarów;
2. siedziba władcy mongolskiego;
3. faudalne państwo mongolskie lub tureckie

# 2003-09-30 mashroom

obóz armii tatarskiej