SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE ostać Hehj


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2012-03-28 tevex

przestarzałe: zostać, pozostać, przetrwać; ostać się