SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE ostoja AMN


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2009-05-03 meg

1. coś na czym można się oprzeć; oparcie; podpora;
2. obszar wyróżniający się pod względem przyrodniczym, na którym występują rzadkie, ginące, zagrożone gatunki roślin lub zwierząt czy zanikające typy ekosystemów;
3. rama pojazdu szynowego (np. lokomotywy, wagonu);
4. bezpieczne miejsce; schronienie

# 2009-05-03 cristall03

1.obszar wyróżniający się pod względem przyrodniczym, na którym występują rzadkie, ginące, zagrożone gatunki roślin lub zwierząt czy zanikające typy ekosystemów;
2.rama pojazdu szynowego (np. lokomotywy, wagonu)