SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE osuwać EHIdikv


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2006-04-25 djkoalar

osuwać się:
1. oderwawszy się od czegoś, odpadać, zsuwać się; przesuwać się w dół, ślizgając się; osypywać się;
2. zmieniać pozycję ze stojącej na leżącą lub klęczącą; opadać, obsuwać się