SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE palowy XYbx


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2006-10-14 ppianista

przymiotnik od: pal; taki, którego elementami składowymi są pale, taki, który zbudowany jest z pali lub taki, który w jakiś inny sposób może wykorzystywać pale