SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE panarabski XYbcxy


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2006-10-25 ppianista

przymiotnik od: panarabizm; charakterystyczny dla panarabizmu, odnoszący się do panarabizmu