SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE para MNn


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2010-06-07 tevex

1. substancja gazowa;
2. drobna moneta jugosłowiańska;
3. dawna moneta w Turcji;
4. dwie sztuki czegoś stanowiące komplet;
5. dwie osoby bliskie sobie;
6. dwoje zwierząt (samiec i samica);
7. przestarzałe: tchnienie, dech

# 2006-02-14 tevex

1. substancja gazowa,
2. drobna moneta jugosłowiańska,
3. dawna moneta w Turcji,
4. dwie sztuki czegoś stanowiące komplet,
5. dwie osoby bliskie sobie,
6. dwoje zwierząt (samiec i samica)
7. przestarz. tchnienie, dech

# 2005-05-25 meg

1. substancja gazowa,
2. drobna moneta jugosłowiańska,
3. dawna moneta w Turcji,
4. dwie sztuki czegoś stanowiące komplet,
5. dwie osoby bliskie sobie,
6. dwoje zwierząt (samiec i samica)

# 2005-05-24 micking

1) para, np. wodna; 2) 2 osoby połączone ze sobą