SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE parcela AMNn


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2004-09-16 edgemoon

wyodrębniony kawałek gruntu w celach rolniczych lub pod zabudowę