SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE pasmo UV


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2006-04-12 djkoalar

1. szereg nici, włosów itp. tworzących jakąś całość;
2.
a) fragment powierzchni w postaci długiego pasa;
b) rzeczy znajdujące się w ułożeniu ciągłym;
3. wiele następujących po sobie zdarzeń; ciąg