SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE paść EFejk


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2005-05-24 bajerant

1. nadzorować pasące się zwierzęta;
2. karmić, tuczyć;
3. przenośnie: sycić, nasycać