SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE pionier NOTqs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2007-08-31 ppianista

1. krzewiciel kultury, postępu, osoba wyznaczająca nowe drogi w jakieś dziedzinie;
2. członek masowej dziecięcej organizacji komunistycznej, działającej niegdyś na terenach Związku Radzieckiego;
3. dawniej o inżynierze wojskowym, żołnierzu wojsk inżynieryjnych