SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE pion NQTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2005-05-25 meg

1. kierunek zgodny z siłą ciężkości na powierzchni Ziemi;
2. przyrząd do wyznaczania kierunku pionowego;
3. oddzielny dział; resort;
4. część sieci przewodów elektrycznych, gazowych itp. biegnących pionowo w budynku wielokondygnacyjnym

# 2005-05-24 micking

przeciwieństwo poziomu