SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE plan NQTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2008-04-13 koalar

1. zamiar, zamysł;
2. szkic, projekt;
3. program wykonania zadań, rozkład zajęć;
4. rysunek odwzorowujący na płaszczyźnie szczegóły, np. miasta;
5. środowiskowo: miejsce realizacji danego fragmentu akcji filmowej

# 2006-04-13 tevex

1. zamiar, zamysł
2. szkic, projekt
3. program wykonania zadań, rozkład zajęć
4. rysunek odwzorowujący na płaszczyźnie szczegóły, np. miasta
5. środ. miejsce realizacji danego fragmentu akcji filmowej

# 2005-11-12 meg

1. zamiar, zamysł;
2. szkic, zarys czegoś, projekt;
3. program wykonania zadań, porządek, rozkład zajęć;
4. rysunek odwzorowujący na płaszczyźnie szczegóły np. miasta, budynku w jakiejś skali

# 2005-11-11 wujekpiotrek

1.inaczej mapa danej miejscowości