SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE plebs NQTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2006-02-03 djkoalar

1. w starożytnym Rzymie: najliczniejsza warstwa obywateli wolnych, ale bez praw politycznych - plebejusze;
2. ogół ludzi niewykształconych i niezamożnych;
3. w dawnej Polsce: warstwa społeczna nienależąca do szlachty; gmin, pospólstwo

# 2006-02-03 greenpoint

1. w starożytnym Rzymie: najliczniejsza warstwa obywateli wolnych, ale bez praw politycznych - plebejusze;
2. ogół ludzi niewykształconych i niezamożnych;
3. w dawnej Polsce: warstwa społeczna nienależąca do do szlachty; gmin, pospólstwo

# 2005-06-03 meg

1. w starożytnym Rzymie: najliczniejsza warstwa obywateli wolnych ale bez praw politycznych - plebejuszom;
2. ogół ludzi niewykształconych i niezamożnych;
3. w dawnej Polsce: warstwa społeczna nienależąca do do szlachty; gmin, pospólstwo