SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE płód RSZz


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2005-06-16 koalar

1. zarodek ssaków w późniejszym stadium rozwoju;
2. dzieło jako wytwór talentu, pracy umysłowej

# 2005-06-16 meg

1. zarodek ssaków w późniejszym stadium rozwoju;
2. dzieło jako wytwór talentu, pracy umysłowej;
3. w liczbie mnogiej: dobra natury

# 2005-06-14 micking

zarodek ssaków od momentu, kiedy można rozpoznać morfologiczne cechy gatunkowe