SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE bios NQTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2006-07-19 djkoalar

mieszanina substancji biologicznych powodująca wzrost drożdży

# 2003-09-06 martwicam0zgu

mieszanina substancji biologiczych powodująca wzrost drożdży