SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE bisować BEGHJej


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2006-03-18 agoonia

odgrywać, odśpiewywać bis; powtarzać