SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE polonizm NQTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2020-09-29 tevex

wyraz, zwrot lub konstrukcja składniowa przejęte z języka polskiego albo na nim wzorowane

# 2013-03-19 kamykst

wyraz, zwrot lub konstrukcja składniowa przejęta z języka polskiego lub na nim wzorowana