SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE posag NQTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2006-04-14 koshamo

wiano, majątek wnoszony przez pannę młodą do małżeńskiej wspólnoty