SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE błoto UV


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2005-07-17 astarte1

rozmokła ziemia tworząca gęstą, lepką masę

# 2005-07-17 astarte1

rozmokła, gliniasta ziemia, tworząca gęstą, lepką masę