SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE powód PSZwz


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2008-05-01 beau

strona pokrzywdzona w postępowaniu cywilnym; osoba dochodząca roszczeń przed sądem