SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE pozaatmosferyczny XYbx


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2008-04-17 ppianista

wykraczający poza atmosferę lub związany w jakiś sposób z przestrzenią znajdującą się nad górną powłoką atmosfery (np. czynnik pozaatmosferyczny)