SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE pozew RSZz


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2007-02-22 kluczusiowa

pismo procesowe wszczynające procew cywilny zawierające skonkretyzowane żądanie określonego zachowania wysunięte przez składającego - powoda przeciwko określonej osobie - pozwanemu (Wikipedia)