SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE praca AMNn


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2008-02-29 ppianista

1. świadoma, celowa działalność człowieka służąca zaspokajaniu potrzeb lub polegająca na wytwarzaniu dóbr, wykonywaniu czynności za wynagrodzenie;
2. dzieło, wytwór takiej działalności;
3. posada, zatrudnienie, a także: miejsce, instytucja, w której się pracuje

# 2006-02-08 greenpoint

1. działalność człowieka służąca zaspokoj. potrzeb albo przez wytwarzanie dóbr, albo wykonywanie czynności za wynagrodz.
2. wytwór tej działalności; dzieło
3. zajęcie, zatrudnienie; posada; także: miejsce, instytucja, w której się pracuje