SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE praktyk NOTqs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2009-02-20 wendkarzyk

ktoś, kto nabył wiedzę i umiejętności w jakiejś dziedzinie przez doświadczenie