SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE prawy XYbx


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2008-04-13 koalar

1. znajdujący się po stronie przeciwnej w stosunku do strony znajdowania się serca bądź ręki bliższej sercu;
2. podniośle: szlachetny;
3. o stronie tkaniny, ubioru: zewnętrzny;
4. rzadko: prawicowy;
5. przestarzale: legalny

# 2005-07-13 koalar

1. znajdujący się po stronie przeciwnej w stosunku do strony znajdowania się serca bądź ręki bliższej sercu;
2. podn. szlachetny;
3. o zewnętrznej stronie tkaniny, ubioru;
4. rzad. prawicowy;
5. przestarz. legalny