SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE procesor NOTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2007-08-09 typedef

układ scalony interpretujący ciąg rozkazów maszynowych