SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE propaganda MNn


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2017-12-18 tevex

1. rozpowszechnianie czegoś przez przedstawianie tego w korzystnym świetle;
2. sterowanie poglądami ludzi w celu pozyskania zwolenników, wpajanie pożądanych przekonań; manipulowanie;
3. zespół osób, który manipuluje w ten sposób ludźmi

# 2009-11-03 wendkarzyk

1. szerzenie pewnych poglądów, idei, haseł, mające na celu pozyskanie zwolenników;
2. technika sterowania poglądami i zachowaniami ludzkimi polegająca na celowym, natarczywym, połączonym z manipulacją oddziaływaniu na zbiorowość