SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE przekupić EHIdik


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2008-05-30 beau

skłonić kogoś ku czemuś w zamian za korzyść materialną