SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE bóg PSZwz


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2006-12-09 wendkarzyk

1. w religiach politeistycznych: istota, osoba, zwierzę, roślina lub rzecz będące przedmiotem kultu;
2. człowiek lub przedmiot bezkrytycznie uwielbiany

# 2004-06-26 greenpoint

w religiach politeistycznych: istota, osoba, zwierzę, roślina lub rzecz będące przedmiotem kultu