SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE rabin NOToqs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2005-07-21 astarte1

1. zwierzchnik żydowskiej gminy wyznaniowej;
2. znawca prawa religijnego Żydów