SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE radca AMNTo


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2008-03-11 meg

1. urzędnik w administracji państwowej;
2. prawnik zatrudniony w jakiejś instytucji, reprezentujący ją przed sądami

# 2008-03-11 drdr

1. urzędnik w administracji państwowej;
2. prawnik zatrudniony w jakiejś instytucji, reprezentujący ją przed sądami;