SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE reakcja AMNn


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2009-12-27 meg

1. zajęcie jakiegoś stanowiska, działanie będące odpowiedzią na coś;
2. przemiana chemiczna;
3. dążenie do przywrócenia poprzedniego stanu, zmienionego przez rewolucję; opór przeciwko zmianom ustrojowym;
4. odpowiedź żywego organizmu na bodziec zewnętrzny lub wewnętrzny

# 2009-12-27 playboys

1. odruch; odpowiedź; reperkusja;
2. przemiana chemiczna