SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE reszta MNn


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2007-02-09 meg

1. to, co pozostało z całości po oddzieleniu pewnej części;
2. to, co pozostało z dzielenia, kiedy jedna liczba nie dzieli się przez drugą;
3. pieniądze wydawane, np. w sklepie, jeśli rachunek regulowany jest kwotą większą niż wynosi należność

# 2007-02-09 lazek13

1. to, co pozostaje z całości po oddzieleniu od niej jakiejś części;
2. pieniądze wydane osobie regulującej rachunek kwotą większą, niż wynosi należność;
3. to, co pozostaje z dzielenia, gdy jedna liczba nie dzieli się dokładnie przez drugą

# 2007-02-09 bu4bu

Wydawana w sklepie