SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE rozkaz NQTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2009-04-14 meg

polecenie wykonania bądź zaniechania określonej czynności lub innego zachowania, wydane przez osobę do tego upoważnioną

# 2009-04-14 cristall03

1.pojedyncza operacja centralnej jednostki obliczeniowej określona przez zestaw rozkazów danej architektury;
2.polecenie bezwarunkowego wykonania bądź zaniechania określonej czynności bądź innego zachowania