SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE rozwora MNm


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2012-02-08 tevex

1. drąg umieszczony podłużnie w wozie gospodarskim, łączący przednią i tylną część podwozia;
2. w budownictwie: pozioma belka odgraniczająca otwory drzwiowe i okienne w drewnianych ścianach lub dzieląca poziomo ściany na mniejsze pola; rygiel;
3. potocznie: człowiek gruby, otyły

# 2007-06-10 0acapite

1. drąg umieszczony podłużnie w wozie gospodarskim, łączący przednią i tylną część podwozia
2. w budownictwie: pozioma belka odgraniczająca otwory drzwiowe i okienne w drewnianych ścianach lub dzieląca poziomo ściany na mniejsze pola