SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE rozzuć BEHJej


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2007-09-15 drdr

przestarzałe: zdjąć obuwie