SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE róg RSZz


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2007-04-12 duchpuszczy

1. wyrostek u zwierząt lub bezkręgowców
2. substancja tworząca rogi zwierzęce
3. przedmiot wytworzony z rogu zwierzęcego
4. instrument dęty; waltornia
5. skraj, kant
6. kąt
7. zbieg dwóch ulic
8. rzut rożny lub pole, z którego jest wykonywany

# 2005-04-07 misiu_w_kapeluszu

1. wyrostek u zwierząt lub bezkręgowców
2. substancja tworząca rogi zwierzęce
3. przedmiot wytworzony z rogu zwierzęcego
4. instrument dęty
5. skraj, kant
6. kąt
7. zbieg dwóch ulic
8. rzut rożny lub pole, z którego jest wykonywany

# 2005-04-07 marklar

1. wyrostek u zwierząt lub bezkręgowców
2. substancja tworząca rogi zwierzęce
3. przedmiot wytworzony z rogu zwierzęcego
4. instrument dęty
5. skraj, kant
6. kąt
7. skrzyżowanie
8. rzut rożny lub pole, z którego jest wykonywany

# 2005-04-07 burebure

1. wyrostek u zwierząt lub bezkręgowców
2. substancja tworząca rogi zwierzęce
3. przedmiot wytworzony z rogu zwierzęcego.
4. instrument dęty
5. skraj, kant
6. kąt
7. skrzyżowanie
8. rzut rożny lub pole, z którego jest wykonywany

# 2005-04-07 marklar

1. wyrostek u zwierząt lub bezkręgowców
2. substancja tworząca rogi zwierzęce
3. przedmiot wytworzony z rogu zwierzęcego.
4. Instrument dęty
5. skraj, kant
6. kąt
7. skrzyżowanie
8. rzut rożny lub pole, z którego jest wykonywany

# 2005-04-07 fajna_babka_

1.miejsce i sposób wykonywania zagrania zwanego rzutem rożnym
2.u zwierzęcia np. żubra