SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE rów RSZz


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2005-10-23 meg

podłużny dół w ziemi, wykopany lub powstały na skutek działania sił przyrody