SJP
SŁOWNIK SJP

ZNACZENIE różnić BEHIdiv


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2010-05-10 warnisz

1. czynić innym, odmiennym;
2. różnić się - być odmiennym, innym; wykazywać różnice