SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE rycina MNn


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2007-06-16 meg

1. rysunek, reprodukcja fotografii;
2. odbitka graficzna

# 2007-06-16 marcinluty

1. rysunek, reprodukcja fotografii.
2. odbitka graficzna.