SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE ryt NQTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2005-01-05 homik_mc

1. rysunek wgłębny wykonany za pomocą jakiegokolwiek rylca w twardym materiale
2. sposób wykonywania czynności liturgicznych