SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE sala AMNn


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2005-06-30 djkoalar

1. duże pomieszczenie będące miejscem zebrań, wystaw itp.;
2. publiczność zgromadzona w sali (pomieszczeniu); słuchacze, widzowie

# 2005-05-23 betissewilla

duże pomieszczenie