SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE salariat NQTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2007-02-19 meg

grupa społeczna, obejmująca osoby żyjące z wynagrodzeń za pracę, zazwyczaj pracowników umysłowych, urzędników

# 2007-02-18 forfaitysta

grupa społ., obejmująca osoby żyjące z wynagrodzeń za pracę, zazw. pracowników umysłowych, urzędników