SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE scementować BEHJej


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2009-10-21 wendkarzyk

1. spoić, scalić cementem;
2. połączyć jakichś ludzi, wzmocnić łączące ich więzi, np. scementowanie organizacji