SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE sceptycyzm NQTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2017-12-18 tevex

skeptycyzm (dawniej);
1. powątpiewanie w coś; nieufność, podejrzliwość, niedowierzanie;
2. stanowisko filozoficzne odrzucające możliwość uzyskania wiedzy wiarygodnej, pewnej

# 2013-04-25 kamykst

dawniej: skeptycyzm;
1. stanowisko filozoficzne odrzucające możliwość uzyskania wiedzy wiarygodnej, prawdy;
2. powątpiewanie w coś, powstrzymywanie się od osądu

# 2008-07-17 karmazynali

1. stanowisko filozoficzne odrzucające możliwość uzyskania wiedzy wiarygodnej, prawdy;
2. powątpiewanie w coś, powstrzymywanie się od osądu