SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE sekretarz DNOq


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2006-11-19 duchpuszczy

1. urzędnik załatwiający sprawy związane z działalnością osoby lub instytucji
2. osoba kierująca pracą administracyjno-organizacyjną w instytucji, urzędzie
3. obieralna funkcja w różnych organizacjach
4. drapieżny ptak afrykański