SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE seminarium V


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2010-06-07 meg

1. zajęcia dydaktyczne dla studentów uczelni akademickich niepolitechnicznych; rodzaj kursu;
2. spotkanie naukowców zajmujących się pewną dziedziną wiedzy;
3. szkoła kształcąca przyszłych duchownych;
4. dawniej: szkoła kształcąca nauczycieli

# 2010-06-06 przychodniamo

1. budynek będący siedzibą instytucji kościelnej zajmującej się formacją przyszłego kleru;
2. instytucja kościelna kształcąca przyszły kler;